Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBenlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(An Examination of the Relationships between Self-Esteem and Subjective Well-Being )

Yazar : Tayfun Doğan  Dr. Ali Eryılmaz  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 107-117
Doi Number : 10.9779/PUJE434


Özet
Bu çalışmanın amacı benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim gören 191 üniversite öğrencisi (71 Erkek/120 Kadın) oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak İki Boyutlu Benlik Saygısı (Kendini Sevme/ Öz-yeterlik) Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, benlik saygısı ile öznel iyi oluşun pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca benlik saygısının öznel iyi oluşu pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın bağlamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öznel iyi oluş, mutluluk, benlik saygısı, öz-yeterlik, kendini sevme

Abstract
The aim of this study was to investigate the relationships between self-esteem and subjective well-being. The sample of the study consisted of 191 university students (71 male/120 female) from Sakarya University. The Self-Liking/Self-Competence Scale ,the Satisfaction with Life Scale and the Positive-Negative Affect Scale were used to collect data. In data analysis, Pearson correlation coefficients and multiple regression analysis were used. The findings showed that there was a positive correlation between self-esteem and subjective well-being. Also results showed that self-esteem was positive predictor of subjective well-being. The findings were discussed and in the light of these findings suggestions for future studies were proposed.

Keywords
Subjective well-being, happiness, self-esteem, self-competence, self-liking

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri