Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim İkinci Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
(Teachers Views Related to Printmaking Techniques in Visual Arts Lessons in Primary Education )

Yazar : FERYAL BEYKAL ORHUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 189-201
Doi Number :


Özet
Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim II. Kademesinde görev yapan Görsel Sanatlar derslerinde sanat öğretmenleri tarafından verilmesi öngörülen özgün baskıresim tekniklerine ilişkin görüşlerini esas alan betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitimcilerinin eğitim programı süresince özgün baskıresim tekniklerini nasıl işledikleri ve uygulamalarda karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmaktır.Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Denizli İli’nde 14 ilköğretim okulunda görev yapan 25 görsel sanatlar öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma tarama (survey) modellidir. Öğretmenlere yönelik kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formunda; a-kişisel bilgiler, b-baskıresim çalışmaları ile ilgili kazanımlar, c-karşılaşılan sorunlar bölümleri bulunmaktadır. Toplanan veriler, yüzdelik ve frekans analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.Araştırma Bulgularına göre, öğretim programında yer alması mutlak görülen özgün baskıresim çalışmalarının uygulama sürecinde bir çok sorunla karşılaştığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Sanat, Sanat Eğitimi, Özgün baskıresim, Görsel Sanatlar Öğretmeni.

Abstract
This study is a descriptive research that is based on teachers’ views related to printmaking techniques that are planned to be taught in visual arts lessons by art teachers who work in 6th., 7th. and 8th. grades of public schools. The aim of the research is to reveal the problems which are encountered in applications and how visual arts teachers treat printmaking techniques in the application process of curriculum. The research has been carried out with 25 visual art teachers from 14 primary schools in Denizli in 2009-2010 academic year. Survey method has been used in the research. The questionnaire which is composed of open and closed ended questions includes three sections: a. demographic information, b. acquisitions related to printmaking and c. problems encountered.According to research findings, a lot of problems have been encountered during the application process of printmaking studies which are expected to be in the curriculum.

Keywords
Visual arts, Art, Art Education, Printmaking, Visual Arts Teacher.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri