Menü

Hızlı Erişim & Quick accessRehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları
(School Counselor Candidates’ Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counseling in Special Education )

Yazar : Veysel AKSOY  Kenan Yüksel, İbrahim H. Diken, Özcan Karaaslan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 137-148
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarını incelemektir. Araştırmada iki aşama yer almaktadır. Araştırmanın birinci aşamasında, Aksoy ve Diken (2009a) tarafından geliştirilmiş olan Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği’nin (RÖÖEÖYÖ)rehber öğretmen adayları ile geçerlik ve güvenirliğinin sınanması amaçlanmıştır. İkinci aşamada ise rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yedi farklı üniversitenin Eğitim Fakülteleri bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programına devam eden toplam 1298 öğrenciden veriler toplanmıştır. Veri toplamada “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ)” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular, RÖÖEÖYÖ’nün rehber öğretmen adaylarıyla da kullanılabilecek bir araç olduğu, erkek rehber öğretmen adaylarının öz yeterlik düzeylerinin kadın adaylardan daha yüksek olduğu ve alınan eğitimlerin miktarı arttıkça öz yeterlik düzeylerinin de arttığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler
Rehber öğretmen, Özel Eğitim, Öz yeterlilik, Öğretmen adayı

Abstract
This study aims at examining guidance teacher candidates’ perception of self-efficacy towards psychological counseling and guidance in special education. There are two phases in the study. In the first phase, it was aimed to test the reliability and validity of Guidance Teacher Special Education Self-Efficacy Scale (RÖ-ÖEÖYÖ) developed by Aksoy and Diken (2009a). In the second phase, it was aimed to explore guidance teacher candidates’ perception of self-efficacy towards psychological counseling and guidance in special education. Data was collected from 1298 students in total who continue their education in Psychological Counseling and Guidance Programs at Educational Faculties in seven different universities in Turkey. Data was collected using the Guidance Teacher Special Education Self-Efficacy Scale (RÖ-ÖEÖYÖ) and Personal Information Form. The results revealed that RÖ-ÖEÖYÖ is a tool that can be used with guidance teacher candidates, male teacher candidates showed higher self-efficacy than female teacher candidates and self-efficacy level increases in accordance with the amount of education received.

Keywords
Guidance teacher, Special Education, Self-Efficacy, Teacher candidate

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri