Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları
(Problem Solving Applications in Chemistry Laboratory )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 39-52
Doi Number : 10.9779/PUJE421


Özet
Çalışmada kimya laboratuarında problem çözme uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılama düzeylerini ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılamalarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmaya 72 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak problem çözme becerisini algılama envanteri, bilimsel işlem becerisi ve mantıksal düşünme yeteneği testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, gerçekleştirilen uygulamalar sonunda öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini iyi olarak algıladıkları ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılama düzeylerini artırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında % 1 önem seviyesinde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Problem çözme, problem çözme becerisini algılama, bilimsel işlem becerisi, mantıksal düşünme yeteneği.

Abstract
In the study, it was aimed to examine perception level of problem solving skills of teacher candidates participating in problem solving applications in chemistry laboratory and the effect of these applications on their perception of problem solving skills. Also it has been examined whether there is a significant relationship between perception of problem solving skills of teacher candidates and science process skills and logical thinking abilities. 72 teacher candidates participated in the study. In the study, perception inventory of problem solving skill, science process skill and logical thinking ability tests have been used as data collection tools. At the end of the statistical analyses, it was determined that teacher candidates perceive their problem solving skills good after realized applications and these applications are significant effect on their perception of problem solving skills. Also a correlation was determined between teacher candidates’ perception of problem solving skills and science process skills and logical thinking abilities.

Keywords
Problem solving, perception of problem solving skill, science process skill, logical thinking abilit

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri