Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİNTERNET İLE EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE OKULYÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİ
( )

Yazar : Ayşen BAKİOĞLU  Tarık ŞENTUNA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2001
Sayı : 9
Sayfa : 10- 18
Doi Number :


Özet
Eğitimde bilgisayar ve internet kullanımında okul müdürleri ana ‘kolaylaştırıcı’ rolü oynamaktadırlar. İnternetten elde edilen kaynakları müfredat ile birleştirmek öğretmenin rolü iken öğretmenleri bilgisayarla öğretim konusunda eğitmek ise okul yöneticisinin görevidir. Seminerler düzenlemek, teknoloji koordinatörü işe almak, okul kültürünü değiştirmek vb .okul yöneticisinin ana sorumluluklarındandır. Bu çalışma, eğitimde internetin rolünün ne olduğunu, nasıl kullanılacağını, öğretmenin internet kaynakları ile ödev yapılmasındaki kılavuzluğunu, okul yöneticisinin klasik eğitimden bilişim teknolojisine geçişle gelişen görevlerini belirlemeye çalışmaktadır. Türkiye internetle eğitim şansını, müfredatları geliştirmek yönünde kullanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Okul yönetimi, eğitimde internet kullanımı

Abstract
Principals are the main ‘facilitator’ in using computer and internet in education. Corporating internet sources with curriculum is teachers’ duty but training teachers about the necessity of computer aided teaching is principals’. Arranging seminars, employing technology coordinator, changing school culture ext. should be the main responsibility of the principals. This study defines what is the internets’ place in education, how to use it, teachers’ role in internet aided assignments, principals’ responsibility in changing education from being classical to computer aided, multi knowledge sources education. Turkey should catch the opportunity of education with internet in order to innovate their curriculums which have not altered for quite long time.

Keywords
School management, using internet in education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri