Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDoğrudan Yansıtıcı Etkinliklerle Öğretimin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi
(Influence of a Reflective Explicit Activity-based Approach on Students’ Understandings of the Nature of Science and Science Attitudes )

Yazar : Hulusi Çokadar  Şuayip Demirtel  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 67-79
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada doğrudan yansıtıcı etkinliklerle bilimin doğası öğretiminin, sekizinci sınıf öğrencilerinin (N=17, 12 erkek, 5 kız) bilimin doğası anlayışlarına ve fene yönelik tutumlarına etkisi ile bu iki değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada tek gruplu öntest-sontest deneme öncesi deseni kullanılarak, Bilimin Doğasını Anlama Ölçeği, Fene Yönelik Tutum Ölçeği ve Bir Bilim İnsanı Çizelim Testi ile veri toplanmıştır. Veriler betimsel ve istatistik teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin bilimin doğası anlayış puanları arasında anlamlı bir fark bulunmasına karşın fene yönelik tutum puanları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Bilimin doğası anlayış sontest puanları ile fene yönelik tutum sontest puanları arasında orta düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yansıtıcı-etkinlik, bilimin doğası anlayışı, fene yönelik tutum

Abstract
The aim of this study was to investigate the effects of teaching the essential elements of the nature of science (NOS) in the context of scientific inquiry. A total of nine NOS activities were used to promote students’ (N=17, 12 males, 5 females) understandings of NOS and attitudes toward science. One group pretest-posttest pre-experimental design was employed in the study. Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics. The results of study showed that students’ pre and post mean scores of understandings of NOS were significantly different. There was a moderate positive correlation between the post mean scores of students’ understandings of NOS and their attitudes toward science.

Keywords
Reflective-activities, understandings of nature of science, attitudes toward science

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri