Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBASKIN OLARAK BÜTÜNCÜL STİLDE DÜŞÜNENLERLE BASKIN OLARAK ANALİTİK STİLDE DÜŞÜNENLERİN PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
(A COMPRASION PROBLEM SOLVING SKILLS IN TERMS OF HOLISTIC AND ANALYTICAL THINKING STYLES )

Yazar : Aysun Umay  Şebnem ARIOL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 30
Sayfa : 27-37
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı bütüncül (holistik) ve analitik düşünme stillerinin matematik problemlerini çözme performansları ve seçilen çözüm yolları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda veriler 189 öğretmen adayından, birincisi baskın düşünme stillerini belirlemek amacıyla “Problem Çözerken Bütüncül ve Analitik Düşünme Ölçeği” ve ikincisi problem çözme performansları ve problem çözerken kullandıkları yolları belirlemek amacıyla “Problem Çözme Kağıdı” olmak üzere iki farklı ölçme aracı ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda baskın bütüncül ve baskın analitik düşünme stillerine sahip öğretmen adayları arasında hem problem çözme performansları hem de kullandıkları problem çözme yolları açısından önemli farklılıklar olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
matematikte problem çözme, matematik problemlerinin farklı çözüm yolları, düşünme stilleri, bütüncül düşünme stili, analitik düşünme stili

Abstract
The purpose of the study is to investigate how holistic and analytical thinking styles affect on the preservice teachers’ mathematical problem solving performance and ways. For determining thinking styles, “The Scale of holistic and Analytical Thinkin Styles While Problem Solving” and for determining problem solving performance and ways, “Problem Solving Paper” were administered to 189 preservice teachers. At the end of the research there is not any significant difference between analytic preservice teachers’ problem solving performance and holistic preservice teachers’ problem solving performance. And also there are not so differences in terms of ways that are used between the two groups.

Keywords
problem solving, holistic thinking style, analytical thinkin style.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri