Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBaşarı Sorumluluğunun ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Belirtilerle İlişkisinin Belirlenmesi1
(The Relationship Between Achievement Responsibility and Achievement Anxiety in relation to Psychopathological Symptoms )

Yazar : Necla ACUN KAPIKIRAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 23
Sayfa : 140-149
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada zihinsel başarı sorumluluğu ve başarı kaygısının psikopatolojik belirtilerle ilişkisi tarama yöntemiyle incelenmiştir. Lise öğrencilerinin (1-2-3. Sınıf) oluşturduğu 594 kişi (308 kız ve 286 erkek) örneklem grubunu oluşturmaktadır. Akademik durumlardaki denetim odağını ölçmek için Zihinsel Başarı Sorumluluğu (ZBS) ölçeği, akademik durumlardaki kaygıyı belirlemek için Başarı Kaygısı Ölçeği (BKÖ) ve psikopatolojik belirtiyi ölçmek için Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kullanılmıştır. Bulgulara göre, genel belirti düzeyinin ZBSt, BKÖ ve cinsiyet değişkenleriyle gerçekleştirilen aşamalı regresyon analizine göre, genel belirti düzeyinin bu değişkenlerle ilişkisini anlamlı olarak yordanabilmiştir. Yine, genel belirti grupları hem ZBSt hem de BKÖ arasında fark yarattığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Başarı Sorumluluğu, Başarı Kaygısı, Psikopatolojik Belirti ve Ergenlik

Abstract
In this study, the relationship between Intellectual Achievement Responsibility and Achievement Anxiety in relation to psychological symptoms has been analyzed by using a survey method. The sample population consisted of 594 ( 302 female and 286 male) high school students (1-2-3. Grades). To measure the Locus of Control in Academic Situations, Intellectual Achievement Responsibility Questionnaire (IAR), to determine the Anxiety in Academic Situations, Achievement Anxiety Testing (AAT) and to measure Psychopathology, Symptom Check List (SCL-90-R) has been used. The results suggest that the stepwise regression analyses predicted significant relationship between General Symptom Index and Intellectual Achievement Responsibility, Achievement Anxiety Testing and gender. The analyses of variance results put forth the groups of General Symptom Index have significantly caused the difference in both IARt and AAT.

Keywords
Achievement Responsibility, Achievement Anxiety, Psychopatological Symptom and Adolesence

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri