Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDeğişim Mantığını Anlamak: Akış Ve Dönüşüm Olarak Örgüt
(Understanding the Logic of Changing: The Organization as Succession and Transformation )

Yazar : Fatma Çobanoğlu  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 23
Sayfa : 110-119
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada akış ve dönüşüm olarak örgüt metaforu altında değişimi anlamaya yeni bakış açıları getiren dört süreç incelenmiştir. Bunlar: sistemler ve çevreleri arasındaki ilişkiye yeni bir anlayış getiren otopoyiyez kuramı; örgütlerdeki doğrusal olmayan ilişkilerin nasıl yeni düzenleri ve değişim kalıplarını yarattığını irdeleyen kaos ve karmaşıklık kuramı; karmaşık sistemlerdeki değişimin doğrusal olmaktan çok çevrimsel ilişkilerde saklı olduğunu benimseyen karşılıklı nedensellik anlayışı ve değişimin karşıtlar arasındaki gerilimlerin ürünü olduğunu ortaya koyan diyalektik değişim anlayışıdır. Ayrıca, çalışmanın sonunda, bu süreçlerin eğitim yönetimi açısından doğurguları da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Otopoyiyez, kaos ve karmaşıklık kuramı, örgüt

Abstract
In this study, four processes provided a new point of view to understand change in related to organization as succession and transformation metaphor were examined: Autopoieis theory providing a new approach to relation between systems and their environments, Chaos and complexity theory investigating how indirect relations create new orders and changing forms in organizations, the understanding of reciprocal causality adopting the changing in complex systems is hidden in cyclic relations than linear relations and the understanding of dialectic changing suggesting the changing as a product of the tension between contraries. Also, the results of this processes in relating to educational administration was discussed.

Keywords
Autopoieis, Chaos and complexity theory, organization.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri