Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMatematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri
(Prospective Mathematics Teachers’ Opinions about the History of Mathematics Course )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 30
Sayfa : 79-90
Doi Number :


Özet
Bu arastırma, matematik ögretmeni adaylarının Matematik Tarihi dersine iliskin düsüncelerini belirlemek amacıyla gerçeklestirilmistir. Arastırmada betimsel tarama modeli kullanılmıstır. Arastırmanın çalısma grubunu, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Egitim Fakültesi Ilkögretim Matematik Ögretmenligi lisans programında ögrenim gören 121 ögretmen adayı olusturmaktadır. Verilerin toplanması asamasında, ögretmen adaylarının Matematik Tarihi dersinin içerigine ve gerekliligine iliskin düsüncelerini belirlemek için arastırmacı tarafından hazırlanmıs olan “Matematik Tarihi Dersine Yönelik Görüs Anketi” ve demografik bilgi formu kullanılmıstır. Bununla birlikte ankette yer alan açık uçlu soru ile bir ilkögretim matematik ögretmeni adayı olarak Matematik Tarihi dersini almıs olmanın ne kazandırdıgına iliskin ögretmen adaylarının düsüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Toplanan veriler hem nicel hem nitel olarak analiz edilmis olup betimsel istatistikten yararlanılmıstır. Arastırmanın sonuçlarına göre; ögretmen adayları bu ders kapsamında edindikleri bilgilerden en çok sayılar, geometri ve denklem çözme ve en az da vektörler, metrik sistem ve integral konularındaki tarihi gelismeleri ögrenmenin kendilerine yararlı oldugunu düsünmektedirler. Ayrıca ögretmen adaylarının matematiksel kavramların tarihi gelisimini ve ünlü matematikçilerin biyografilerini ögrenmenin kendilerine çok sey kattıgını ve bu bilgileri gelecekte matematik derslerinde ögrencileri ile paylasmak istediklerini belirttikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ilkögretim, Matematik Tarihi, Matematik Ögretimi.

Abstract
The purpose of the study was to determine pre-service mathematics teachers’ views about the History of Mathematics course. Descriptive survey method was used in the study. 121 pre-service mathematics teachers from Eskisehir Osmangazi University participated the study. Data sources included a survey instrument to determine the respondents’ views about the content and the necessity of the History of Mathematics course. The survey also included demographic information form and one open-ended question. With open-ended question was aimed to determine pre-service mathematics teachers’ views about the course. Data were analyzed with quantitative and qualitative methods and descriptive statistics were used. Study results revealed that pre-service mathematics teachers rated the most useful historical knowledge about numbers, geometry and solving equations. But they rated the least useful historical knowledge about vectors, metric system and integral. Also they thought this course gave them historical knowledge about mathematics and they said they would use this historical knowledge in their mathematics classrooms.

Keywords
Primary education, History of Mathematics, Teaching Mathematics.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri