Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
( )

Yazar : Kürşat ÖZBEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 162 - 171
Doi Number :


Özet
Yurdumuzda okulların çoğunda; öğrenci sayısının azlığı, öğretmen ihtiyacı, derslik sayısının yetersizliğinden dolayı birden fazla sınıfın birleştirilmesiyle bir öğretmen tarafından öğretim yapılmaktadır.Birleştirilmiş sınıf uygulaması beraberinde birtakım sorunlar getirmektedir. Bu araştırmanın konusu “birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar “ şeklindedir. Bu konudan hareketle araştırmanın amaçlarıda ; birleştirilmiş sınıf uygulaması hakkında öğretmen ve müfettişlerin görüşlerinin neler olduğu ve bu görüşler arasında bir fark olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmaya Sinop ili Durağan ve Boyabat ilçelerindeki birlaştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 171 öğretmen ve bu sınıfları teftiş eden 15 ilköğretim müfettişi katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anketten yararlanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinden şu bulgulara ulaşılmıştır. 1-Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda uygulanmakta olan 1968 ilkokul programı günün şartlarına cevap vermediği, 2-İlkokul programının öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 3-Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenlerin bu sınıfların öğretimi ve yönetimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, 4-Öğretmenlerin bitirdikleri öğretim kurumlarında birleştirilmiş sınıflı ilkokullar hakkında yeterli bilgi ve beceri verilmediğini belirtmişlerdir. Öğretmen ve müfettişlerin görüşleri arasında büyük oranda (%99.75) bir paralellik olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
oneclass; because of ınadequacy ın teachers, student and classrooms. These schools are called ‘elemantary schools wıth united class’ and there are some problems ın the applicatıon of ıt. The subject of thıs study ıs; ‘problems ın applıcatıon of unıted class’ and the aim of thıs study ıs to researeh throughly what the teachers’ and ınspectors opinions are and weather there are dıfferences ın theır opınıons. 171 teachers and 15 ınspectors workıng ın Sinop Durağan and Boyabat have participated to thıs study.And poll technıque was used. The results of the poll are as follows: 1-the educatıon programme of year 1968. That is applıed ın the elementary schools wıth unıted class,doesn`t answer the requırements of the day. 2-The elemantary school programme can`t also answer the students ınterests andrequırements. 3- the teachers of the unıted classses do not have enough informatıon and skill for the educatıon and admınıstratıon of these classes. 4-Teachers aren`t well-informed and qualıfıed for the unıted classes durıng theır educatıon perıod at the unıversıtıes. It ıs determıned thout, there ıs %99.75 sımılarıtıy between teachers and ınspectors opınıons.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri