Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM OKULLARININ İŞGÖREN VE FİZİKİ OLANAKLARI
( )

Yazar : Mustafa Aydın BAŞAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 134 - 140
Doi Number :


Özet
Okulların amaçlarını gerçekleştirebilmesi, üretimin temel girdisi olan eğitim işgörenleri ve onların kullanacakları fiziksel olanakların yeter sayı ve nitelikte olmasına bağlıdır. Çanakkale İli’ndeki ilköğretim okullarının işgören ve fiziksel olanaklarını nicelik açısından ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama modelindedir. Örneklemde yeralan 36 ilköğretim okulundan ulaşılan bulgular şöyledir: İlde bulunan 179 ilköğretim okulunun yarısından fazlası, taşımalı sistem içinde, merkez okul niteliğindedir. 532 yerleşim birimindeki ilköğretim okulları bu merkezlere taşınmaktadır. İldeki sınıf ve branş öğretmeni sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir ve 300’ün üzerinde sınıf öğretmeni fazlası da bulunmaktadır. Okullar eğitim bilimleri uzmanları bakımından ise oldukça yetersizdir. İlköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısı 12.65’tir. Genel olarak, okulların kuruldukları yerler yönetmeliklere uygun iken, okulların % 20’sinin çevresinde uygun olmayan düzenlemeler ve mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca okul bahçelerinde eğitime yardımcı düzenlemelerin ve yeşil alanların yetersizliği sözkonusudur. İlköğretim okullarındaki kurumsal verimliliğe ulaşmak için sınıf öğretmeni fazlasının ortadan kaldırılması, fiziksel düzenleme ve olanaklarla ilgili eksiklerin giderilmesine yönelik kararların alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
The ability in realizing the aims of schools is closely related to the staff of education who are basic input of education, and the physical possibilities which are sufficient in numbers and quantity. This investigation is brought up on a matter which is critizing the staff and the physical possibilities in the primary schools of Çanakkale and it is a survey method. The results which are taken from 36 primary schools are like these at this model. There are 179 primary schools in the city and more than half of them are in a transport system and they are qualified as a central school. The schools, which are situated at 502 locals are transfering to these schools. The numbers of the classroom and branch teachers are above on the Turkish average and 300 classroom teachers are found who are more than needed. The experts of education are extremely inadequate for this school. The average of the student which are divided into classes in the primary schools 12.65. Generally the establishment of the school are suitable regulations as well, the environment of 20 % schools have harmonies and sites which are unsuitable. More over this, the insufficient of green areas and regulations, which are helpful to the education, are another topics to be criticized. To reach the productivity in associations in primary schools, the problem in the number of classroom teachers have to be overcome and decisions have to be taken in physical regulations and in providing possibilities in lackments.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri