Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTÜRKİYE’DE MODERNLEŞME SÜRESİ İLE İLKÖĞRETİM ULUSALLAŞMA, DEMOKRATİKLEŞME VE SANAYİLEŞMENİN ÖNKOŞULU OLARAK İLKÖĞRETİM
( )

Yazar : Aydın YAKA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 113 - 118
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada modernleşme ile ilköğretim arasındaki ilişki önce genel olarak alınıp incelenmiştir. Sonra modernleşme ile uluslaşma, sanayileşme ve demokratikleşme arasındaki bağlantılar tartışılmıştır. Görülüyor ki, Avrupa ülkelerinde her alanda çağdaşlaşma ilköğretimdeki gelişmelere, reformlara paralel yürütülmüştür. İlköğretim uluslaşma, sanayileşme ve demokratikleşmenin önkoşuludur. Bunu ülke düzeyinde sağlamadan çağdaşlaşmak mümkün değildir. Türkiye’de çağdaşlaşmanın bu önkoşulunu zamanında gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla bizim sanayileşip gelişmemiz çok geç ve yetersiz kalmıştır. Beklediğimiz aşamada olmayışımızın temel nedenlerinden birisi de ilköğretim sorununun henüz tam çözülmemiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
In this work, first, the relationship between modernisation and the primary education is in general taken into consideration. Then, the link between the modernisation with the nationalisation, industrialisation and democraticis is discussed. It’s seen that it Europeon countries contemproneusress in every field is parallel to the developments and the reforms made in primary education. The primary education is the first principle of nationalisation, industrialisation and contemporaneousness. It’s impossbile to become contemporary unless the primary education is provided according to the level of the country. Turkey has been unable to make this contemproraneousness principle red on time. Consequently, it’s hig time we industrialized and developped, or in other words, out industrialisation reached the point we are expecting is that the primary education problem hasn’t been completely solvet yet.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri