Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ
( )

Yazar : Aysel ESEN  İlknur ÇİFCİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 85 - 90
Doi Number :


Özet
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği konusundaki bilgilerini belirlemek amacıyla, betimsel olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Bolu ilinde, ilköğretim okullarında çalışmakta olan toplam 32 öğretmen oluşturmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğrenme yetersizliği ile ilgili bilgilerinin belirlenmesi amacıyla bilgi toplama formu kullanılmıştır. Sonuçta, sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olan öğretmenlerin % 50’ si öğrenme yetersizliğini, zihinsel gerilik, % 37.5’ i fiziksel yetersizlik olarak tanımlarken, Eğitim Yüksekokulu mezunu öğretmenlerinin % 62.5’ i öğrenme kapasitesinin yetersizliği, % 40’ ı zihinsel gerilik olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenme yetersizliği konusundaki tanımlarında daha çok zihinsel engelli ya da problem davranışa sahip olan öğrencileri betimlemiş olmaları, öğretmenlerin lisans programlarında ve hizmet içi programlarda bu konuda bilgilendirilmelerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
The purpose of this study was to identify the elementary school teachers’ knowledge about the learning disabilities. 32 elementary school teachers were participated to this study in Bolu. The questionnaire which was prepared by the researchers were demonstrated to the elementary school teachers to get information. As a result, it was found that 50 % of the teachers who were graduated from the department of elementary education emphasized the learning disability as a mentally retarded. 37.5 % of the teachers were identified the children who have learning disability as the children who have pyhsical disability. However, 62.5 % of the other group said their learning capacity is not enough to teach and 40 % of the teachers stressed learning disability as a mentally retarded. The results of the study showed that the teachers need to have an information about learning disability. This can be provided with the inservice training and undergraduate programs.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri