Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİ AÇISINDAN YETERLİLİKLERİ
( )

Yazar : Salih UŞUN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 29 - 32
Doi Number :


Özet
Bu bildirinin amacı, ilköğretim müfettişlerinin eğitim teknolojisi disiplini açısından yeterliliklerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle literatür taraması yapılmış ve ilköğretim müfettişlerinin eğitim teknolojisinin sekiz ögesi açısından yeterlilikleri kuramsal olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu yeterlilik alanları konusunda öğretim üyeleri ve uzman (müfettiş) görüşlerine başvurulmuş, bu görüş ve öneriler doğrultusunda yeterlilik alanları eğitim teknolojisinin sekiz ögesi açısından belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
The aim of this paper is to determine the sufficiencies of the primary education supervisors for the educational techonology discipline. In this research, firstly, the literature was researched and determined the sufficiencies of the primary education supervisors for the eight element of educational technology. Than, the researcher applied to the opinions of the University teachers and experts (supervisors) and it was determined the sufficiencies areas for the eight element of educational technology

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri