Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTEMEL EĞİTİMDE DURUMLU ÖĞRENME ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
( )

Yazar : Murat ATAİZİ  Ali ŞİMŞEK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 8
Sayfa : 21-28
Doi Number :


Özet
Eğitimde davranışçılar doğrudan öğretim çıktıları üzerinde odaklanırlar. Bu çıktılar insan davranışlarındaki gözlenebilen ve ölçülebilen değişim olarak tanımlanabilir. Ancak temel eğitimin amacı yalnız davranış değişikliği gerçekleştirmek değildir. Temel eğitiminin amaçları arasında tutum değişikliği de yer almaktadır. Tutuma yönelik araştırmalar ise, davranışçıların pek önemsemediği, gözle görülmeyen süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tutumlar öğrenciyi yönlendiren ve gözle görülemeyen eğilimlerdir. Bilişsel kuram, yapıcılık ve durumlu öğrenme ise sürece yönelik yaklaşımlardır ve bu kuramlar tutum değişikliğini davranışçı yaklaşıma göre daha etkili bir şekilde açıklamaktadır. Tutumlar üzerine yoğunlaşan durumlu öğrenme, durumlu biliş kavramından ortaya çıkmıştır. Durumlu öğrenme; bir bağlam içinde bilgi, beceri ve tutumların öğrenilmesidir. Bu bağlam gerçek ya da sanal ortamlar olabilir. Temel eğitimde eksikliği en fazla hissedilen gerçek dünya bağlamı, öğrencilerin soyut bilgileri somut ortamlarda kullanabilmelerine olanak sağlar. Durumlu öğrenme ortamlarının temel eğitim sınıflarında düzenlenmesi öğrenmeyi daha etkin bir hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
In education, behaviorists concentrate on outcomes. These outcomes might be defined as observable and measurable changes in human behavior. The goal of primary education is not only to change the human behavior, but also attitude change. Attitude researchers who investigate an intangible process are often ignored by behavioral scientists. Attitudes are intangible tendencies which guide the behaviors of students. On the other hand, cognitive theory, constructivism, and situated learning are process oriented and they explain attitude changes much more effectively than does behaviorism. Situated learning is derived from situated cognition focusing on attitudes. Situated learning is the learning of knowledge, skill and attitude in a context. This context could be an authentic context or a virtual copy of that context. Authentic context which provides with students the use of abstract knowledge in the concrete environments. Designing situated learning environments in elementary classrooms makes the learning more effective.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri