Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTEMEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN STRES KAYNAKLARI VE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ
( )

Yazar : Jale BALABAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 188 - 195
Doi Number :


Özet
Değişen iş ve çevre koşulları, çağımızın hastalığı olarak adlandırılan stres ve strese bağlı pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Birey, yaşamını sürdürürken sorunlar karşısında psikolojik, fizyolojik ve davranışsal tepkiler vermektedir. Bu tepkilerin hepsi ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlamaya yönelik olmaktadır. Değişen koşullara uyum sağlayamamak ve bunun gerilimini yaşamak ise bireyin performansını azaltabilmektedir. Literatürde öğretmenlik mesleğinin diğer mesleklerden daha fazla stresli olduğu belirtilmektedir. Öğretmenlerde stres, bireysel değişkenlerden ve çalışılan okulun özelliklerinden kaynaklanarak her bireyde farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu bildiride, temel eğitimdeki öğretmenlerin stres kaynaklarının neler olduğu, öğretmenler üzerindeki etkileri ve başa çıkma teknikleri tartışılmaktadır. İlgili literatür taranarak, stres kavramının nasıl ele alındığı incelenmiş, ardından araştırma bulgularına dayalı olarak öğretmenlerde stres yaratan etkenler, öğretmenler üzerindeki psikolojik, fizyolojik ve davranışsal etkileri ve bunlarla başa çıkma teknikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Abstract
Work and environment conditions are the main cause of stress and many problems related to stress is known as the illness of modern age. People react to the problems psychological, physical and behavioral ways. All of these reactions differ in order to new conditions. Failing adapt to changing conditions would decrease the individual performance. Teaching is accepted as a more stressful job than others in the literature. Stress among teachers occurs as a consequence of individual variables and school characteristics. In this paper, sources of stress, their effects on elementary teachers and coping strategies are explained. Based on research findings, the concept of stress then sources of stress as well as their effects are discussed.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri