Menü

Hızlı Erişim & Quick accessPAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
( )

Yazar : Ali Rıza ERDEM  Hüseyin ANILAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 146 - 152
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemektir. 1997-1998 Öğretim yılının ikinci yarıyılında PAÜ Eğitim Fakültesinin Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 196 öğrenci üzerinde yapılan çalışmada veriler geliştirilen likert tipi bir ölçekle toplanmıştır. Yapılan istatiksel analizler öğrencilerin ÖSYS’deki tercih sırasıyla tutum puanları arasındaki fark anlamlı;öğrenim türü, sınıf ve cinsiyet tutum puanları arasında fark anlamsız bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler


Abstract
The purpose of this research is to investıgate teh attıtudes of the students at Pamuukkael Universıty , Faculty of Educatıon of Department of Primary Teacher towards teaching profession The sample of the research was composed of 196 students who were studyıng at Pamuukkael Univercıty , Faculty of Educatıon of Department of Primary Teacher in the second semester of 1997-1998 teahing year. The data was collected by an attıtude scale in likert type develeoped After the statistiıcal analysis ,students preferences about their department during the university entrance exams were found; schooling of diversy , garde levels and sexuality were not found different statıstıcally significant with their attıtude scores.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri