Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN DENETİM FORMUNDA YER ALAN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ İDEAL VE GERÇEK DURUMA İLŞKİN ALGILARI
( )

Yazar : Kenan ATAY    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 108 - 114
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin denetim formunda yer alan davranışlarla ilgili, ideal ve gerçek duruma ilişkin algılarının neler olduğunu saptamaktır. Araştırma Erzurum ilinde görev yapan 300 öğretmeni kapsamına almıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmış, anket sorularının seçiminde, Öğretmen Denetim Formundaki gözlenen davranışlardan, verilerin analizinde ortalamalar, standart sapmalar, T- puanları ve ttesti tekniklerinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin; derse hazırlık, planlama ve uygulama- öğrencilerini tanıma, bireysel farklılıkları dikkate alma, grup ve bireysel çalışmalara yöneltme, sorumluluk ve güven duygusu kazandırma- derslerin işlenişinde konulara uygun metot ve teknikleri kullanma- Türk dilini kullanma ve kullandırma gibi davranışlara önem verdikleri ve bu davranışların gösterilmesi konusunda kesin fikir birliği halinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Abstract
This study aims atdetermining the perceptions of the classroom teachers on ideal and real situations in the control forms. It was carried out on 300 teachers in Erzurum. A questionnaire was used as a means of data collecting and the observed behaviours in Control Forms in choosing the quesionnaire questions. Averages, standard deviations, T points and t-test techniques were utulized in the data analysis. As a result, it was concludet that some factors were of great importance for the teachers and the teachers shared a common belief on such items: preperation forthe class, planning and application- knowing the students, concerning individual differences, directing the students of group and individual studies, gaining them responsibility and a feeling of confidenceusing the appropriate methods and techniques in studying the caurres using Turkish language and making the students use Turkish language.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri