Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM OKULLARININ BİNA STANDARTLARINA UYGUNLUĞU
( )

Yazar : Semra ÜNAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 74 - 79
Doi Number :


Özet
İlköğretimdeki sistem değişikliği yapısal değişikliği gerekli kılmaktadır. İlköğretim okullarının binaları da bu yaş çocuğunun gelişim özellikleri gözönüne alınarak yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarına ait Standartlar Yönergesi amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar bakımından incelendiğinde bazı eksikliklerle beraber o yaş çocuğuna uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada mevcut olan ilköğretim okullarının binalarının standartlara uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 1997- 1998 öğretim yılında İstanbul il sınırları içinde bulunan 15 devlet, 15 özel okul kitaplık, işlik, spor tesisi, fen ve bilgisayar laboratuarı, sınıf büyüklükleri ve okul bahçelerinin gözlem formu geliştirilerek gözlem tekniği ile standartlara uygunluğu araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çoğunluğu okulların yönetmelikteki standartlara uymadığı belirlenmiş ve standartlara uygun okul binalarının yapılmasında yetkililerin daha titiz davranmalarını ve okul yöneticilerinin okullarındaki laboratuarların mutlaka bulunmasına ve işlemesini sağlaması önerilerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
System changes in elementary education requires structural changes together. The school houses for primary education should be built by taking care of growth aspects of the children of this age group. If the standard regulations under the management of National Education Ministry is examined for its purpose, contents, base and description, it is understood that though some deficiencies it has been well prepared for the students of this age group. In this study, the existing school houses were surveyed if they are up to standard. For this purpose, in the education year of 1997-1998, 15 government and also 15 privilege schools were observed by preparing a survey form for their libraries, study possibilities, sports facilities, science and computer laboratories, class dimensions and school gardens. The results show that most of the schools are not up to standard and hence authorities are suggested to be more sensitive when building a school house and also school managers are expected to be careful about existence and continuity of their laboratories.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri