Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM OKULLARI IV. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YARIŞMALI ÖĞRENME VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞARI BAKIMINDAN ETKİLERİ
( )

Yazar : Musa SARITAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 44 -52
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile yarışmalı öğrenme yönteminin uygulandığı kontrol grubu arasında akademik başarı bakımından aralarında bir farkın olup olmadığını sınamaktır. Araştırma 1996-1997 Eğitim - Öğretim yılı II. dönem, Denizli Raşit Özkardeş İlkokulu IV. Sınıf öğrencilerinden 2 sınıfta toplam 97 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak; öğrencilerin akademik başarıları, teorik bilgileri ölçen 30 soruluk bir test ile uygulama sınavından aldıkları puanların toplamıyla belirlenmiştir. Elde edilen bulguların sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunun, yarışmalı öğrenme yönteminin uygulandığı kontrol grubuna göre daha etkili olduğu yani deney grubu lehinde, öğrencilerin beden eğitimi dersinde akademik başarıları bakımından anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Abstract
This study has mainly one aim. The one is that to secret whether is there any difference in the academic successes between the experimental group which was applied cooperative learning in the physical education classes is 4 th Grade students and the control group which was applied competitive learning. The study was applied to 97 second grade students in Denizli Ra?it Özkarde? Primary School in second term of 1996-1997 educational year as a mean of measurement the academic success and theoretical knowledge of the student was determined by a test of 30 questions. It is seen that the experiment group which was applied cooperative learning in favour of the experiment there is a meaningful difference in the academic success of the students towards when it is compared to control group which was applied to competitive learning.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri