Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSLERİNDEKİ YETERSİZLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
( )

Yazar : Ayfer KOCABAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 7-11
Doi Number :


Özet
Cumhuriyet Dönemi’nde 1924-1925 öğretim yılından itibaren Muallim Mektebi ve 1935’lerden başlayarak öğretmen okullarında ilkokul öğretmeni yetiştirme çabalarına 1940 yılında kurulan köy enstitüleri ile hız verilmiş olup, 1970-1971 öğretim yılına kadar 3 yıllı ve 6 aylık ilköğretmen okullarında yetiştirlen ilkokul öğretmenleri 1970-1971 öğretim yılından itibaren 4 yıllık bir programdan yetiştirilmeye çalışılmıştır. 1974-1975 öğretim yılından sonra bazı öğretmen okullarında 2 yıllık enstitüleri açılmış olup 1982’den itibaren eğitim yüksekokulları olarak üniversite bünyesine alınmış, 1989-1990 öğretim yılında bütün ilkokul öğretmenlerinin lisans düzeyinde öğrenim görmeleri uygulamaya konulmuştur. İlkokul öğretmeni yetiştirme süreci içinde köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarındaki bugüne göre çok iyi sayılan müzik eğitimi, müzik ağırlıklı ilkokul öğretmeni modelini oluşturmasına karşın bugün sınıf öğretmenlerinin müziksel niteliklerinin sorgulanarak 1994 İlköğretim Okulları Müzik Dersi Öğretim Programını uygulayabilme koşullarının belirlenmesi gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerindeki yetersizliklerinin ve sürece ilişkin görüşlerinin alındığı bu araştırmanın örneklemini İzmir il merkezinde 33 ilkokulda çalışmakta olan 350 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan anketle elde edilen veriler, frekans, yüzde ve ki-kare analizleriyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda sınıf öğretmenlerinin müzik derslerinin uygulanması konusunda yeterince bilgi-beceri alışverişinde bulunmadıkları, kendi performanslarını geliştirmek için uygun girişimlerde bulunmadıkları ve müzik dersi uygulamalarında kendileri yeterli görmedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
In Republic Period, teacher efforts have been accelerated since 1924-1925 Teaching year and from this year until 1982 various changes were made in Primary School Teacher training process. Every primary school teacher has been thrown up from license degree in university since 1989-1990 Teaching year. Until 1974-1975 teaching year this process had been a model for music laden primary school teacher. But today musical characteristic of primary school teachers school be interrogated. Conditions of applying 1994- Primary School Music Lesson Teaching Curriculum should be determined. The purpose of the study is to determine competences of classroom teachers in music lessons and to collect their opinions about process. The sample consists of 218 female and 132 male, total 350 classroom teachers. Data were collected through a questionnaire developed by the author herself. Data were analyzed using as frequency, percentage and chi-square analysis. The results of study indicate that classroom teachers have not dealmusical knowkledge, musical skill and attempt for developing their musical performance and have not find sufficient themselves in music lessons.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri