Menü

Hızlı Erişim & Quick accessEV ÖDEVİNİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE HOMEVVORK ON THE STUDENT'SACADEMİC SUCCES )

Yazar : Şahin KAPIKIRAN  Hüseyin KIRAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 5
Sayfa : 54 - 60
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin ev ödevininin akademik başarıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada, matematik dersinin bir ünitesine dayalı olarak oluşturulan 33 soruluk başarı testi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 41 öğrenci oluşturmuştur. Denekler üç gruba ayrılmıştır. 1. Gruba hiç, 2. Gruba üç matematik ödevi 3. Gruba 15 matematik ödevi verilmiştir. Ön test sonuçları, gruplar arasında anlamlı farklılık göstermemiştir. Deneysel eğitim sonrasında başarı testi yeniden her bir gruba tekrar uygulanmıştır Son test sonuçlarında anlamlı farklık bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Ev ödevi, başarı,

Abstract
The aim ofthis study is to determine the effects ofthe homework on the academic success of the students who attend third grade in primary schools. in the study, was used an achievement test which includes 33 questions that are based on a unit ofmaths. The sample ofthe study was consisted of 41 students. The subjects w er e divided into three second was given three questions of maths, and the third group was given 15 questions of maths. The results of the pre-test showed no signifıcant difference amongst the groups. After the expermental treatment, the achievement test was applied to each group again. The results of post-test showed no signiicant difference.

Keywords
Homework, Success.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri