Menü

Hızlı Erişim & Quick accessATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE DENİZLİ KAMUOYU
(THE DEATH OF ATATÜRK AND DENİZLİ PUBLİC )

Yazar : Tahir KODAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 5
Sayfa : 17 - 27
Doi Number :


Özet
Türklere karşı emperyalist politikasını "Şark Meselesi"ile doğru orantılı olarak sürdüren Avrupa, Türkleri Anadolu'dan da çıkarmak amacıyla Mondros Mütarekesine dayanarak Anadolu'nun çeşitli yerlerini işgale başlamışlardır. Tarih boyunca daima bağımsız olarak yaşamış olan Türk Milleti yine her zaman olduğu gibi kendi liderini çıkarmış ve şerefli bir mücadele sonrasında bağımsızlığına kavuşmuştur. Yeni Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurulmasından sonra Mustafa Kemal (Atatürk) ve arkadaşları çağdaş uygarlık düzeyine ve hatta onun da üzerine çıkabilmek amacıyla, Millîlik düşüncesini de gözardı etmeden siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanda köklü değişiklikler yapmışlardır. Atatürk'ün yapmış olduğu bu köklü değişikliklerden sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş ve Türk Milleti'nin refah seviyesinde gözle görülür bir gelişme meydana gelmiştir. Bütün bu olumlu gelişmelerin mimarı olan Mustafa Kemal (Atatürk) 'ün, o zamanın ifadesi ile "Dar-ı bekaya irtihal eylemesi" üzerine, değer bilir Türk Milleti bu olay üzerine büyük üzüntü içerisinde kalmıştır. Bütün Türkiye'yi yasa boğan bu olay Denizli ve çevresinde de büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Ölüm, Denizli,Kamuoyu.

Abstract
The Europe which continued the imperialist policy in paralel with "Eastern Question "began to invade some places in Anatolia depending on the Mondros Treaty in order to expel Turksfrom Anatolia. Turks who had always lived in dependently throughout the history emerged their own leader as always and regained their independence after an honourable struggle. Mustafa Kemal (Atatürk) and his friends, after the proclamation of the Turkısh Republic, made radical changes in social, political, economic and cultural arena without negleting the nationalization in order to raise the level of contamperary civilization. After the radical changes made by Atatürk, Turkısh Republic recorded great developments in ali sectors and the visible developments came into prominence in the standart of living.The death of Mustafa Kemal (Atatürk)who is the master of ali these positive developments, with the old expression" Dar-ı bekaya irtihal eylemesi" caused suffer of ali Turks in Denizli and Turkey.

Keywords
Atatürk, Death, Denizli, Public opinion

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri