Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN EĞİTİM POTANSİYELİ
(EDUCATİONAL POTENTİAL OF THE MİNİSTRY OF CULTURE )

Yazar : Ali Rıza ERDEM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 5
Sayfa : 7 - 11
Doi Number :


Özet
Kültür Bakanlığının eğitim potansiyeli en az Milli Eğitim Bakanlığı kadar önemlidir. Kültür Bakanlığının Türk Kültürünün benimsetilmesinde , geliştirilmesinde ve tanıtılmasında yeri ve önemi büyüktür. Kültür Bakanlığının eğitim potansiyeli gözardı edilmemesi ve üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Kültür Bakanlığı, eğitim potansiyeli

Abstract
The educational potential of Ministry ofCulture is as important as Ministry of Education's educational potentials. The Ministry of Culture has an important role in adapting,developing and presenting( communicating) of Turkish Culture The Educational potential of The Ministry ofCulture can must be över estimated.

Keywords
Culture, Ministry of Culture, educational potential

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri