Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ
(THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN )

Yazar : Ercan HAYTOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1997
Sayı : 3
Sayfa : 48-56
Doi Number :


Özet
Osmanlı Devleti döneminde başlayan çok partili siyasî hayat 1908-1913 döneminde çok partili, 1913-1918 arasında tek partili bir durum almıştır. 1918 yılı şartlarında çok partili siyasî hayat yeniden başlamıştır. Anadolu'da başlayan siyasî hareketlenme İstanbul'a karşı üstünlük sağlayarak, 1923'ten sonra yeni bir döneme girmiştir. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkasına dönüştükten sonra, 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası muhalefet süreçleri çok kısa yaşanmıştır.İnkılap aşaması ve II.Dünya Savaşı sebebiyle çok partili siyasî hayat tam olarak tesis edilememiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası 1945 yılına kadar tek parti olarak kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, ülke içinde ve dışında oluşan gelişmeler, çok partili hayata geçişi mecbur kılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çok Partili Sistem,Türkive 'de Demokrasi

Abstract
The political life which started during the era of Ottoman Empire was Multi-Party System behveen the years of 1908-1913 and than it became Mono -Party System between the years of 1913-1918.However, Multi-Party, System started again in 1918. A politic movement that flourished in Anatolia gained power över İstanbul and entered a new period after 1923. After "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" transformed in to "Halk Fırkası" the opposition terms of 1924 Terakkiperver C umhııriyet Fırkası and 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası lived for a very short time.Revolutions and Multi-Party System couldn't be set up becouse of II.World W ar "Cumhuriyet Halk Fırkası" lived since 1945 as a single party. At the end of II. IVorld War some changes took place both home and outside and these changes rnade it necessary to start Multi-Party System.

Keywords
Multi-Party System, Democracy in Turkey

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri