Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSÜREÇ KURAMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI
(PROCESS THEORIES AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL )

Yazar : Ali Rıza ERDEM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1998
Sayı : 4
Sayfa : 51 - 57
Doi Number :


Özet
Davranış temel olarak imanların gereksinmeleri ve güdüleri tarafından belirlenir. Okul yöneticisi okulun amaçları doğrultusunda performans göstermeleri için iş görenleri güdülemelidir. Süreç teorileri esas itibariyle , kişiyi davranışa sevk eden dış faktörleri belirlemeye ağırlık vermektedir. Okul yöneticisi süreç kuramlarını bilirse kişiyi davranışa sevk eden dış faktörlerin ne olduğunu bilir, ona göre strateji oluşturur ve uygular.

Anahtar Kelimeler
Davranış, güdü, güdüleme,süreç kuramları, şartlandırma, beklenti teorileri,eşitlik teorisi, amaç teorisi

Abstract
Human behaviors ar e predominecatly determined by their needs and mitives The school administrator has to motivate the school personnel to direct them to the school objectives Process theories basıcly , focuse on the Identification of out factors that stimulate individual the behave Ifthe school administrator have information about the process theories ,he or she will know out factors that stimulate the individual to behave and form his or her stategy andpractise

Keywords
Behavior, Motive, Motivation, Process Theories, Contitioning, Expenctancy Theories,Eauity Theory, Go

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri