Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKuramsal Liderlik Çözümlemelerinin Işığında, Okul Müdürlüğü Ve Eğitilebilir Durumsal Liderlik Özellikleri
(From the Perspective of Leadership Theories, School Leadership and the Characteristics of Teachable Situational Leadership )

Yazar : Necip Çetin  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008/
Sayı : 23
Sayfa : 74-84
Doi Number :


Özet
Günümüze kadar yapılmış çalışmalar incelendiğinde, liderlikle ilgili pek çok teori ile karşılaşmak mümkündür. Bu teorilerden birisi ve görece daha iyisi olan “Durumsal Liderlik Yaklaşımları”, farklı durumlara uygun liderliği öne çıkarmakla modern bir yaklaşım sergilemekte ancak liderlerin taşıması gerekli nitelikleri açıkça ortaya koymamaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgüt araştırmalarındaki liderlik teorilerini ele alarak, bu teorilerden durumsal yaklaşımın farklılıklarını ortaya koymaktır. Durumsal liderlik yaklaşımlarında açıkça belirtilen “her duruma uygun tek bir liderlik tipi yoktur” savından hareketle, liderlerin her duruma hazırlıklı olabilmeleri için taşımaları gereken ortak nitelikler ortaya konmaktadır. Farklı durumlara uygun davranışlar gösterebilecek liderlerin taşıması gerekli (öğretilebilir) nitelikler ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lider, müdür, durumsal liderlik, lider özellikleri.

Abstract
The purpouse of this article is handling leadership theories in organizations and examine whether situational leadership is applicable in school systems. Situational leadership theories put forward contents of each organization, person’s, century’s. Although leadership theories have changed till nowadays, it can be seen the thought of teaching leadership skills getting stronger. There are many behaviors that can be teach to leaders and some of them to principals and the article focuses on those behaviors.

Keywords
Leader, principal, situational leadership, leader characteristics.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri