Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi
(Assessment of Generic Competences of Teaching Profession by Teacher, School Director and Consultants from the Ministry of National Education )

Yazar : Necla KÖKSAL  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 23
Sayfa : 36-46
Doi Number :


Özet
Düşünen, akıl yürüten, sorgulayan, eleştiren ve sorumluluklarının farkında olan bireyler yetiştirmek amacıyla geliştirilen yeni eğitim programlarına paralel olarak öğretmenlerin sahip olmaları gereken niteliklerin de yükseltilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Çağın gereklerine uygun ve toplumun beklentilerini karşılayacak eğitimi veren öğretmenlerin sahip olmaları gereken niteliklerin yükseltilmesi amacıyla; mesleki bilgi, beceri ve tutumları kapsayan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin yeni öğretmenlik yeterliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri”nin pilot uygulamasının yapıldığı okullarda görev yapan okul müdürleri, öğretmenler ve Bakanlıkta ilgili birimde çalışan yetkililer oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yeterlik, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, eğitim programı öğretmen eğitimi, eylem planı.

Abstract
It is needed to increase supposed teachers’ qualities on the basis of the new curriculum which was developed to educate individuals who are thinking, questioning, criticizing and aware of his/her responsibilities. “Generic Competencies of Teaching Profession” covering the professional knowledge, skill and attitudes was again identified newly by the Ministry of National Education according to the aim of increasing the qualities of teachers who give education supporting social needs and the requirements of the period. The purpose of this study is to define consultants at the Ministry of National Education, the school directors and teachers’ opinions about “the new generic competences of teaching profession”. Qualitative research method is used in this study. Data was collected from the school directors and teachers at primary schools in Ankara which are determined as pilot schools applying “new generic competences of teaching profession” by the Ministry of National Education and the consultants from the Ministry of National Education. Interview form is used as a data collection tool. Data, which was gathered from interviews, was analyzed and interpreted with content analysis.

Keywords
Competence, generic competences of teaching profession, curriculum, Competence, generic competences

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri