Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi1
(Effects of New Primary Education Curriculum (2005) Applications on the Self-Efficacy Levels of 4th and 5th Graders in Primary Education )

Yazar : Barış Çetin  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 130-141
Doi Number :


Özet
Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı yeni ilköğretim programı uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlilik düzeylerine etkisinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modellerinden izleme yaklaşımına uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 274 erkek ve 252 kız olmak üzere toplam 526 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Bandura (1990) tarafından geliştirilen ve Çetin (2007) tarafından Türkiye’ye uyarlanan “Çocuklar İçin Öz-Yeterlilik Ölçeği” ve bu ölçeğin 9 alt boyutu ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yeni ilköğretim programı uygulamaları öğrencilerin öz-yeterlilik düzeylerini artırmıştır, yeni ilköğretim programı uygulamalarının öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyine etkisinin cinsiyete, okul türüne, anne eğitim durumuna, baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öz-Yeterlilik, Çocuklar İçin Öz-Yeterlilik Ölçeği, Yeni İlköğretim Programı Uygulamaları

Abstract
This study aimed to examine the effects of the constructivist learning theory new primary education curriculum applications on the self-efficacy levels of 4th and 5th grade students in primary education upon various variables. The research was undertaken in accordance with the monitoring approach, which is one of the scanning models. The participant group for the research comprised 526 students (274 male and 252 female). The research used the “Self-Efficacy Scale for Children”, developed by Bandura (1990) and adapted into Turkish by Çetin (2007), its 9 sub-sections, and a personal information form developed by the researcher. The research found that the new primary educational curricula applications increased students’ self-efficacy levels. Findings also indicated that the effects of the new primary education curriculum applications on the selfefficacy levels of students were not significantly different according to the variables of gender, school type, and paternal or maternal educational status.

Keywords
Self-Efficacy, Self-Efficacy Scale for Children, New Primary Education Curriculum Applications

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri