Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
(Home Economics And Nutrition Education Department Teachers’ And Candidate Teachers’ Opinions of Teaching Profession )

Yazar : Gürcü Erdamar Koç  Yasemin Demircioğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 118-129
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi (AEB) Bölümü öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, Ankara ili ile sınırlandırılmıştır. AEB öğretmenleri ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi AEB bölümü son sınıfında okuyan öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmuştur. Buna göre Ankara’da görev yapan 79 öğretmen ile 128 öğretmen adayı araştırmada yer almıştır. Grubun öğretmenlik mesleğine yönelik düşüncelerini belirlemek için araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Bulgulara göre, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşleri orta düzeyde olumludur. Ayrıca öğretmenler, öğretmen adaylarına göre mesleğe yönelik daha olumlu düşüncelere sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenlik mesleği, öğretmenlik mesleğine yönelik düşünceler, AEB öğretmenliği

Abstract
This study aims to determine the Home Economics and Nutrition Education (HEN) Department teachers’ and candidate teachers’ opinions for their teaching profession. The study was conducted on the HEN teachers (n=79) who work various schools in Ankara and on Gazi University the Vocational Education Faculty HEN’s students (n=128) that are at senior( fourt-grade) classes (candidate teachers). It was a descriptive study and the data were obtained from teachers and candidate teachers via a scale. According to results, teachers’ and candidate teachers’ opinions are positive for their teaching profession at medium level. In addition, teachers have more positive opinions about their teaching profession than candidate teachers.

Keywords
Teaching profession, opinions for teaching profession, HEN education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri