Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMüzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi
(The Project of “Employing the museums for educational goals”: Example of Marmara )

Yazar : Alev Önder  Oya Abacı, Işık Kamaraj  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 103-117
Doi Number :


Özet
‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı’ isimli proje çalışması; İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı’nın işbirliği ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Turist Rehberleri Birliği’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Projenin Marmara Üniversitesi tarafından belirlenen amacı: ‘İstanbul’da tarih boyunca yaşamış olan farklı uygarlıkların giyim tarzları ve farklı işlevlerinin’ beşinci sınıf öğrencileri tarafından öğrenebilmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak eğitimsel hedefler belirlenmiştir. Proje çalışmasındaki uygulamalar gezi öncesi, gezi ve gezi sonrası olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar çeşitli derslerde yapılan kompozisyon yazma, drama, çalışma sayfası, sanat eğitimi, öykü tamamlama gibi öğretim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Ayrıca öğrenciler ‘İstanbul Arkeoloji Müzesini’ ziyaret etmişlerdir. Proje uygulamaları, İstanbul MEB.’e bağlı Zahide Zehra Garring İlköğretim Okulu’nun 5-A sınıfında toplam 32 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulanan programın etkililiğini ölçmek amacıyla deney-kontrol gruplu deneme modeli oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Değerlendirme Formu’ deney-kontrol gruplarına ön test-son test olarak uygulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde yapılan istatistiksel analizlere göre, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden “Arkeoloji Müzesi ile ilgili bilgi düzeyi” ve araştırmanın temasını oluşturan “giysilere ilişkin bilgi düzeyleri” açısından daha başarılı oldukları bulunmuştur. Programın farklı temalarla, farklı yaş grubu çocukları ile çalışılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arkeoloji Müzesi, müze eğitimi

Abstract
The Project titled “Employing the museums for educational goals” was actualized with the contributions of University of Marmara, Department of Elementary School, The Association of Supporting Contemporary Life, The Association of Contemporary Drama, The Association of Turkish Volunteers for Education, and The Association of Touristic Guides under the direction of Archeological Museums in İstanbul and Technical University of Yıldız, Program of Graduate Study leading for Museums.One of the goals of the Project defined by Marmara University was to “learn dressing styles and their functions in Istanbul throughout the history”. Educational targets were described in order to attain this goal. The practical work in the Project were realized in three steps: before the visit of museum, during the visit of museum and after the visit of museum. The practical work consisted of teaching activities such as writing composition, drama, work sheets, art education, completing stories. In addition, pupils visited the Archeological Museums in Istanbul.Thirty-two pupils of 5th grade attending Zahide Zehra Garring Elementary School which was a governmental school located in İstanbul took part in the study. A research design with an experimental and a control group was used in order to assess the effects of the program. When the results of the survey were evaluated, the statistical analysis had revealed that students of experimental group were more successful than the students of the control group in relation to the level of knowledge about archeological museum and the level of knowledge about clothes which was the main topic of the research. It was suggested that the program would be employed with different topics to children of different age groups in further research.

Keywords
Archaeology Museums, education of museum

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri