Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLiselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri
(High School Teachers’ Perceptions of and Reactions towards the Unwanted Student Behaviors )

Yazar : Diğdem Müge Siyez  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 67-80
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, liselerde görev yapan öğretmenlerin okul ortamında karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışlarının neler olduğu, bu davranışlara nasıl tepki verdiğini ve istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkmada kendilerini ne derecede yeterli hissettiklerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği ile liselerde görev yapan 110 öğretmenden elde edilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenler okul ortamında en sık karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları arasında; ders dinlememe, dersle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeme, söz almadan konuşma, ders akışını bozma yer almıştır. İstenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşan öğretmenler, sorunun nedenlerini anlamaya çalışma, çocukla birebir konuşma, olumsuz davranışı ile ilgili olarak çocuğu uyarma gibi uygun tepkiler verdikleri gibi çocuğa bağırma, ceza verme, dersten çıkararak rehberlik servisine yönlendirme gibi uygun olmayan bazı tepkilerde de bulunduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yarısı istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkabilmek için kendi becerilerinin çok yeterli olmadığına inanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenler, öğrenciler, istenmeyen davranışlar, başa çıkma nitel araştırma

Abstract
The aim of the study is to determine the behaviors which are defined as disapproved by teachers, teachers’ reactions to these behaviors and teachers’ level of efficiency while handling out disapproved student problems. Research data were collected from 110 high school teachers in İzmir and the structured interview method was used to collect the research data. A content analysis was used during the data analysis. The study established that not listening to the lesson, not taking responsibilities related to lessons, and talking without permission seem especially disturbing to teachers. Teachers who experience disapproved student behaviors claimed that they displayed such negative reactions as insulting the student, punishing him/her, directing them to guidance office as they get them out of the the class and such positive reactions as detecting the reasons of the problem, face to face talking with the student and warning him/her about the disapproved behavior. Half of the teachers stated that they have lacked skills related to handling out disapproved student behaviors.

Keywords
Teachers, students, disapproved behaviors, coping, qualitative research

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri