Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi
(The Effects of Attendance on Teacher Candidates’ Learning )

Yazar : ZEYNEL KAPLAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 22-32
Doi Number :


Özet
Araştırmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümü 2.sınıfında bulunan 95 öğrencinin derse devamlılık düzeyleri ile öğrenme başarıları arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda öğrencilerin devamlılık düzeyleri ve başarı testinden elde edilen puanlar arasındaki ilişki derecesinin dersin içeriksel yapısına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, yapılan t-testi analizi ile öğrencilerin bir dönem boyunca derse devam etme miktarları ve dönem sonunda ulaştıkları öğrenme düzeyleri devama ve başarıya verdikleri önem açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaya dayalı olarak, başarılı olabilmek için derse devamın önemine inanmayan öğrencilerin daha fazla devamsızlık yaptığı ve bunun sonucunda öğrenme düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin %30,5’nin akademik olarak başarılı olmaya önem vermediği ve bu öğrencilerin diğer öğrencilere oranla daha fazla devamsızlık yaptığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Derse devamlılık, akademik başarı, ders içeriği

Abstract
The aim of the research is to examine the relationship related to the learning success and the attendance of 95 students in the second grade of Mathematics Department of Kocaeli University. The made ‘correlation’ and ‘regression’ analyses show us that the level of the students’ attendance and the points that they have gained in their achievement test may differ from subject to subject according to the contents. On the other hand, the ‘t-test’ analysis and attendance of the students in one term and the level of their success at the end of the term has been compared with the given importance to them by the students. This comparison proved us that the students who don’t believe that attendance is important have more absence and because of the result of this, their learning level is lower than the others. Furthermore 30.5 % of the students in the research have more absence than the others because they don’t believe the importance of the attendance.

Keywords
Attendance, academic success, content of lesson

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri