Menü

Hızlı Erişim & Quick accessEtkili Bir Çeviri Eğitimi
(An Effective Translator Training )

Yazar : Faruk Yücel  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 22
Sayfa : 144-155
Doi Number :


Özet
Bu makalede, ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bilimsel bir nitelik kazanmaya başlayan çeviri eğitiminin sorunları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, yirmi birinci yüzyılda her alanda vazgeçilmez bir araç konumuna gelen çeviri etkinliğinin, küreselleşmenin sonucunda oluşan paradigma değişimine bağlı olarak çeviri eğitimine yansımaları sorgulanmaktadır. İş ve meslek dünyasının çeviriye olan yoğun gereksinmelerini karşılayabilecek bir çeviri eğitiminin verilmesi için öğrencilerin çok yönlü biçimde yetiştirilip yaratıcılıklarını geliştirmelerinin yolları burada tartışılmaktadır. Bu bağlamda, özellikle yazılı çeviriye yönelik farklı alıştırmaların etkili biçimde kullanımı önem kazanmaktadır. Çeviri eğitiminde, çeviriyi etkileyen etmenlerin ve normların metinden metne, toplumdan topluma değişebileceği vurgulanırken çeviri amaçlı metin oluşturmalarda çevirilerin işlevselliği göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitimleri boyunca çeviri olgusunun karmaşıklığını göstermek için öğrencilerin, hedef kitlenin beklentilerini de hesaba katarak farklı amaçlar doğrultusunda salt yabancı dil yetisini geliştirmenin ötesinde çeviri konusunda uzmanlaşmayı da sağlayacak biçimde yönlendirilmesi gerektiği çalışmada konu edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Çeviri Eğitimi, Uzmanlaşma, Çeviri Odaklı Metin Oluşturma, Çeviri Eğitimde İşlevsellik

Abstract
This paper deals with the problems of translator training which has started to gain scientific significance only after the second half of the 20th century. In this respect, it has been explored how the translation activity, which has become an indispensable tool in all areas in the 21st century, reflects upon translator training in connection to the changes in paradigms as a result of globalization. In order to offer translator training which can meet the strong needs of business and professional world for translation, the ways that students can be educated to have multifaceted skills and to develop their creativity are discussed here. In this context, effective use of exercises which are particularly for written translation is gaining importance. While in translator training it is emphasized that factors and norms affecting translation might change from one text to another and from one society to another, the function of translation should be considered in structuring the translated text. It is also mentioned in the study that in order to show students the complexity of translation phenomenon in the course of their training, they be guided in such a way that their specialization in translation go beyond simple improvement of their foreign language and is maintained according to various purposes considering the expectations of the target reader.

Keywords
Translator training, specialization, translation-oriented text composition, functionality in transla

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri