Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürkiye’de Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi
(Effects of Household Income on Participation in Education in Turkey )

Yazar : Ekber Tomul  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 22
Sayfa : 122-131
Doi Number :


Özet
Türkiye’de eğitimin ticari bir hizmet olarak kabul edilmesi, üst öğrenim kurumlarına devamın merkezi sınav sistemlerine bağlanması eğitimi ailelerin ekonomik gücüne bağlı hale getirmektedir. Bu çalışmada aile gelirinin çocukların eğitime katılım üzerindeki bağımsız değişken etkisi lojistic regresyon yöntemiyle analiz edilerek belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre yüksek gelir düzeyine sahip ile çocuklarının eğitime katılımı da yüksektir. Erkek ve kadınların eğitime katılımında bölgesel ve gelir düzeylerine farklılıklar vardır. Bütün bölgelerde ve bütün gelir gruplarında erkeklerin eğitime katılım oranları kadınların katılım oranından yüksektir. Analiz sonuçlarına göre ise gelir artışının en fazla kadınların eğimi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Gelir artışının eğitime katılım üzerindeki etkisi bölgelere ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Gelir artışı İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki 18–23 yaş kadın nüfusun eğitime katılımı üzerinde en fazla etkiyi göstermiştir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kadınların eğitime katılımı üzerinde etkisi daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler
eğitime katılım, eğitim eşitsizliği, aile geliri, cinsiyetler arası farklılık.

Abstract
Education is thought to be one of the commercial fields of service besides liberalization policies in Turkey. Education’s being accepted as a commercial field of service, linking the attendance to higher educational institutions to central examination systems depend education on families’ economic power. In this paper, the effect of utilizable family income on participation in education was tried to be determined by being analysed with logistic regresyon method. The results show that participation in education is highest among male and female from high-income families. There are the gap between male and female participation in education by regional and income group. Male participation in education rate was higher than females’ participation in education rate in all regions and income group. According to results of the analysis it was found that increase in income affects female participation in education mostly. The effect of increase in income on participation in education changes according to regions and gender. It mostly affects 18–23 year-old female population’s participation in education in Central Anatolia and Aegean Regions. Its effect on female population’s participation to education is lower in Eastern Anatolia and South East Anatolia regions.

Keywords
participation in education, educational inequality, household income, gender gap.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri