Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Sözel ve Görsel Temsillere Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi
(Analysis of The Problems Related to Verbal and Visual Representations Posed by Pre-service Teachers )

Yazar : Cemalettin  Ahmet IŞIK, Tuğrul KAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 30
Sayfa : 39-49
Doi Number :


Özet
Bu çalısma, matematik ögretmeni adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizini amaçlamıstır. Çalısma 2010-2011 güz döneminde bir devlet üniversitesinin Ilkögretim Matematik Ögretmenligi Bölümü’nde ögrenim gören 70 ögretmen adayı ile yürütülmüstür. Veri toplama aracı olarak sözel ve görsel temsillere yönelik hazırlanan Problem Kurma Testi kullanılmıstır. Ögretmen adaylarının yazmıs oldukları problem cümleleri “problem”, “problem degil” ve “bos” seklinde sınıflandırılmıstır. Bu sınıflama sonucunda “problem” olarak degerlendirilen yanıtlar ise “ödev”, “iliskisel” ve “kosullu” olarak sınıflandırılmıstır. Çalısmanın bulgularına göre, adayların farklı temsillere yönelik problem kurma basarılarının genel olarak düsük oldugu belirlenmistir. Ayrıca ögretmen adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik her bir problem kurma maddesinde “ödev” seklindeki problem cümlelerine daha fazla yer verildikleri tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler
problem kurma, temsiller, öğretmen adayları.

Abstract
In this study, it was aimed to analyze the problems related to verbal and visual representations posed by pre-service mathematics teachers. This study was conducted with 70 pre-service teachers studying in Primary Education in Mathematics Department in a public university during 2010-2011 academic year autumn term. Data were gathered through a problem posing test prepared appropriate to verbal and visual representations. Problem sentences written by pre-service teachers were classified as “problem,” “not problem,” and “blank.” As a result of this classification, answers evaluated as “problem” were characterized as “assignment”, “relational”, and “conditional”. Findings of the study indicated that the success of the preservice teachers were generally low in problem posing appropriate to different representations. Besides,it was determined that pre-service teachers gave more place to “assignment” type of problems posed appropriate to verbal and visual representations.

Keywords
problem posing, representations, pre-service teachers

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri