Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAktifliğin Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanımının Başarıya Etkisinin İncelenmesi
(The Effect Of Computer Assisted Instruction On Students' Achievement In The Teaching Of The Subject Of Activity )

Yazar : Mehmet Bilgi  Mehmet Bilgi ve Prof.Dr. Musa ŞAHİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 169-186
Doi Number : 10.9779/PUJE255


Özet
Bu çalışmanın amacı, aktiflik konusun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkililiğini geleneksel kimya öğretim yöntemi ile karşılaştırarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin aktiflikle ilgili verilen olayları irdeleme ve açıklama getirebilme başarıları incelenmiştir. Çalışma, 67 lise üçüncü sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan materyallerin bir kısmı internet kaynaklarından temin edilmiş ve düzenlenmiştir. Bir kısmı ise Macromedia Flash 8.0 programı kullanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Toplam 4 etkinlik uygulanmıştır. Uygulama sonrasında başarıyı ölçmek için öğrencilere yöneltilen sorular gerekli literatür çalışması yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Çalışma 4 etkinlik ve 5 soru ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile eğitim gören öğrencilerin aktiflik bilgisini kullanma başarılarının, geleneksel öğretim yöntemi öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin aktiflikle ilgili olayları daha iyi analiz edebildikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aktiflik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Kimya eğitimi

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of computer-assisted instruction by comparing with the traditional teaching method in the instruction of the topic of activity. In accordance with this purpose, the students’ achievements were evaluated about analyzing activity-related given events and making expressions. This study was conducted with the participation of 67 students of 3rd grade. Some of the materials used in the study were regulated supplied from the internet. And the others have be prepared by the researchers by using Macromedia Flash 8.0. Totally, four animations were applied. The questions addressed to students to measure success at the end of application were prepared after a review the literature. The study was evaluated with 4 animations and 5 questions. The obtained data were analyzed using the SPSS 15.0 package program. Analysis results demonstrated that experimental group students’ achievements were higher than control group students on the activity. It has been identified that students can do a better analysis of activity-related events.

Keywords
Activity, Computer Assisted Instruction, Chemistry Education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri