Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklar ve İletişim
(Gifted/Talented Children and Communication )

Yazar : Üzeyir Oğurlu  Yavuz Yaman  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 213-223
Doi Number :


Özet
Bu yazın taramasında, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların çevresiyle iletişimlerini etkileyen özellikleri araştırılmış ve bu çocuklarla iletişim kurma ipuçları üzerinde durulmuştur. Bu özellikler arasında dil becerisi, empati, oyun, arkadaşlık, liderlik, ahlaki yargılama, duygusallık, benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, aşırı duyarlılık, hayal kırıklığı ve asilik sayılabilir. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar kabul görmediği ortamlarda dünyaya uyum sağlamak için farklı yollar seçebilir. Gruptan kendilerini soyutlama, dikkat çekme ve kabul görmek için gösterilerde bulunma veya herkes gibi görünmeye çalışma eğilimi gösterebilirler. Ailelerin, öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin üstün zekâlı ve yetenekli çocukların akranlarından farklı özelliklerini kabul edip ve bunları kabul ederek başarı ve sosyalleşme merdiveninde tırmanmalarında ellerinden tutabilirler.

Anahtar Kelimeler
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocuklar, İletişim, Sosyal ve Duygusal İhtiyaçlar

Abstract
In this literature review, gifted and talented children’s characteristics that affect communication with others who are surrounding themselves have been focused. Language, empathy, play, friendship, leadership, moral judgment, emotionality, self-concept, perfectionism, over excitability, frustration, and non-conformity can be considered for characteristics. Gifted and talented children may choose some ways for adjusting to society. Withdrawn, making shows for attention or tendency to become ordinary individual are some of the strategies. Parents, teachers and other adults should accept their peculiarities that different form peers and give a hand for climbing achievement and socialization stairs.

Keywords
Gifted and Talented Children, Communication, Social and Emotional Needs

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri