Menü

Hızlı Erişim & Quick accessGörsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
(Measurement and Assessment in Visual Art Education )

Yazar : Nuray MAMUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 175-188
Doi Number :


Özet
Her sanat eğitimi programında, çocuğun programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını bilmek için ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Değerlendirme aşaması çocuğun zihinsel, duyuşsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak önemli bir süreçtir. Çünkü değerlendirme yoluyla sanat etkinliğinin düşünü boyutu harekete geçmekte ve çocuk her seferinde biraz daha ilerleyip yeni düşünme ve uygulama teknikleri geliştirebilmektedir. Görsel sanatlar eğitiminde öğrencinin sanatsal öğrenmesini değerlendirmede kullanılabilecek çeşitli teknikler mevcuttur. Fakat her değerlendirme tekniği sanatsal öğrenmenin farklı boyutlarını ölçmektedir. Öğretmenlerin uygun teknikleri seçebilmeleri için bu farkları bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada öğrencinin sanatsal öğrenmesini değerlendirmede alternatif değerlendirme tekniklerinin özellikleri, kapsamı, uygulanışı ve değerlendirilmesi üzerine durulmuştur. Böylelikle görsel sanatlar eğitiminde gerçek öğrenme durumlarını ve eksikliklerini belirlemede öğretmenlere yeni bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanat Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Alternatif Değerlendirme

Abstract
Each art education program, it has been needed measurement and assessment to be able to realize whether the child reaches the program’s objectives or not. Assessment stage is an important process which contributes to a child’s mental, affective and social development. Because, intellectual dimension of the art activity activates during the assessment and child can develop his thinking and practicing techniques a little more each time. There are various techniques to be able to assess artistic learning of the student. Nevertheless, in each assessment technique assess different sizes of artistic learning. To be able to choose appropriate techniques, teacher must know the difference among them. In this research, specialty, content, application and evaluation of alternative assessment techniques have been evaluated. In this way it has been thought that this article would be able to provide a new perspective to the art educators about determining real learning ways and shortcoming.

Keywords
Visual Art Education, Assessment and Evaluation in Art Education, Alternative Assessment Techniques

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri