Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMeslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi
(Importance of Pedagogy Courses on Preservice Teachers’ Professional Development )

Yazar : Çiğdem Şahin Taşkın  Güney Hacıömeroğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 165-174
Doi Number :


Özet
Bu araştırma öğretmen adaylarının meslek bilgisi dersleri üzerine bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmaya Marmara bölgesinde yer alan bir üniversitenin, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D. son sınıfında öğrenim gören toplam 72 öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışmada, veriler nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular, Sınıf Öğretmenliği öğretmen adaylarından 38’inin, Okul Öncesi öğretmenliği öğretmen adaylarından ise 20’sinin meslek bilgisi derslerinin öğretmenlik mesleğine bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini ifade ettiklerini göstermektedir. Bununla beraber, bazı öğretmen adayları bu dersleri yeterli bulmadıklarını, bazıları ise derslerin mesleğe bakış açılarını değiştirmediğini belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler
Meslek bilgisi dersleri, öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği

Abstract
Purpose of this study is to identify preservice teachers’ views on pedagogy courses. The study was conducted with seventy-two final year preservice teachers enrolled in elementary and early childhood education programs at a university established in Marmara Region. In this qualitative study, data were collected through open-ended questions. Result of this study revealed that thirty-eight of elementary preservice teachers and twenty early childhood preservice teachers indicated that pedagogy courses had positive impact on their views towards teaching profession. Some preservice teachers indicated that the courses did not change their views about teaching profession.

Keywords
Pedagogy courses, preservice teachers, teaching profession

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri