Menü

Hızlı Erişim & Quick accessHızlı Okuma Tekniğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi
(The Effects Of Rapıd Readıng Technıque On The Eıghth Graders’Readıng Speed And Levels Of Readıng Comprehensıon )

Yazar : Nurhak Cem Dedebali    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 171-183
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, hızlı okuma tekniklerinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeyine etkisini ortaya koymaktır.Araştırmanın çalışma grubunu 2007-2008 eğitim öğretim yılının Güz yarıyılında İzmir ili Karşıyaka ilçesindeki bir devlet ilköğretim okulunun dört sınıfında öğrenim gören 48 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. İki deney iki kontrol grubunun yer aldığı çalışmada deney gruplarında ilköğretim Türkçe ders programında yer alan etkinliklerin yanı sıra hızlı okuma teknikleriyle, kontrol gruplarında ilköğretim Türkçe ders programında yer alan etkinlikler işlenmiştir. Deney gruplarına 6 haftalık uygulama yapılmıştır. Araştırma verileri okuma hızı ölçümleri ve okuduğunu anlama testi aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak, deneysel işlemler öncesi öntest, deneysel işlemler sonrası sontest uygulanmıştır.Yapılan analizler sonucunda hızlı okuma tekniklerinin öğrencilerin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Okuma hızı, okuduğunu anlama, hızlı okuma tekniği.

Abstract
eight graders’ reading speed and levels of reading comprehensiom in primary school. The sample studying group consists of 48 eighth grade primary school students who attended a state school in the first term of 2007-2008 academic year at Karşıyaka town of Izmir. There are four groups in this research; two of them are assigned as experiment groups and the other two are assigned as control groups. Besides primary school Turkish Language curriculum, rapid reading techniques were carried out in the experiment groups during six weeks, while the control groups only have had the Turkish Language curriculum.Research data has been gathered by reading speed and reading comprehension tests. The data gathering materials were carried out as a pre-test before the experimental activities, as a post-test after the experimental activities. The results of the analysis has showed that rapid reading techniques have positive effects on the students’ reading speeds and comprehension levels.

Keywords
Reading speed, reading comprehension, rapid reading techniques.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri