Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Toplumsal Sorunlar ve Toplumsal Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri
(Opinions of Primary School Teachers on Social Problems and Their Effects on Performance )

Yazar : Ali Rıza ERDEM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 147-163
Doi Number :


Özet
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre ilköğretim okullarının 1–5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri ilköğretim okullarının 1.2.3.4.5. sınıflarında öğrencileri sınıf esasına göre eğitimöğretim yaptırmaktadır. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin toplumsal sorunlar ve toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Denizli merkezinde resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden 301’i “oranlı küme örnekleme” yoluyla seçilerek örnekleme alınmıştır. Araştırmada veriler geliştirilen likert tipli anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin verilen toplumsal sorunlara katılma konusundaki görüşleri “tamamen katılıyorum”, verilen toplumsal sorunlarla karşılaşma konusundaki görüşleri “çoğunlukla”, verilen toplumsal sorunların performansına etkisi konusundaki görüşleri “çok” şeklindedir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, toplumsal sorunlar, performans, görüş

Abstract
According to the directory of primary education institutions, primary school teaching between the 1st year and the 5th year is the substantial process. For this reason, primary school teachers train and teach their 1st 2nd 3rd 4th and 5th year students by considering this directory. The aim of this study is to put forward social problems of primary school teachers and effects of these problems on their performance. Of the primary school teachers who work at private and state are schools within Denizli city center, 301 teachers were chosen through “proportional group sampling” method. Besides, data of the study was piled up by the likert type public survey. Findings clearly refer that “I completely agree” concerning the mentioned social problems. On the other hand, opinions of primary school teachers concerning the meeting frequency with these problems are in form of “mostly”. Besides, their opinions about these problems on their performance are in form of “considerable”.

Keywords
Primary teacher, social matters, performances, opinion

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri