Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
(Organizational Commitment Levels of Elementary School Teachers )

Yazar : Aydan KURŞUNOĞLU  Emin Bakay Abdurrahman Tanrıöğen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 101-115
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2009 -2010 öğretim yılı güz döneminde İzmir il merkezindeki ilköğretim kurumlarında görev yapan 353 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilen “Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Ölçeği” aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmada örgütsel bağlılık; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı boyutta ele alınarak, ilköğretim öğretmenlerinin bağlılık düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, alanlarına, kıdemlerine, okullarında çalışma sürelerine ve sendikaya üyelik durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin en fazla gösterdikleri bağlılık düzeyi duygusal bağlılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık, öğretmen, ilköğretim

Abstract
The purpose of this study is to determine organizational commitment levels of elementary school teachers. The sample of the study consists of 353 teachers working for elementary schools during 2009-2010 academic year in İzmir. To collect data, “TCM Employee Commitment Survey” developed by Meyer, Allen and Smith (1993), was used. In this study, commitment levels of elementary school teachers were studied by dividing organizational commitment into such dimensions as affective commitment, continuance commitment, normative commitment. Also, it was investigated whether the variables of gender, marital status, age, teaching subject, work experience, present school experience and union membership would cause a significant difference in organizational commitment levels of teachers. According to the results of the data analysis, it has been found out that the teachers show affective commitment most.

Keywords
Organizational commitment, affective commitment, continuance commitment, normative

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri