Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları
(Adaptation of Metacognitive Reading Strategies Questionnaıre to Turkish )

Yazar : Suna Çöğmen  A. Seda Saracaloğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 91-99
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı Taraban, Kerr ve Rynearson (2004) tarafından geliştirilen Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya 2007– 2008 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören 786 öğrenci katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dil geçerliği çalışmaları yapılmış, dilsel eşdeğerliğe sahip olduğu görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç-tutarlık katsayıları, ölçeğin bütünü için .81; analitik stratejiler alt boyutu için .78 ve pragmatik stratejiler alt boyutu için ise .82 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okuduğunu anlama, üst bilişsel okuma stratejileri, üniversite öğrencileri

Abstract
The purpose of this study is to adapt the Metacognitive Reading Strategies Questionnaire (Taraban, Kerr and Rynearson, 2004) to Turkish and to make its reliability and validity analysis. 786 university students attending Pamukkale University during 2007-2008 academic year participated in the study. After the language validity, the exploratory factor analysis showed that the instrument fit the original form. Internal consistency coefficients of the instrument were .81 for total, .78 for analytic strategies dimension and .82 for pragmatic strategies dimension. According to the findings, the instrument can be accepted as reliable and valid.

Keywords
Reading comprehension, metacognitive reading strategies, college students

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri