Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına, Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi
(The Effect of Teaching Physics with Fragmented Teaching Method on Students’ Academic Success, Recalling and Attitudes towards Groupwork )

Yazar : Canan Dilek Eren  Ayla Gürdal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 67-79
Doi Number :


Özet
Fizik eğitiminin öneminin gün geçtikçe arttığı bilincinden hareketle bu alana yönelik çalışmalar, fizik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi anlamında bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Fizik eğitiminde amaçların istenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için, çağdaş öğrenme kuramlarında. Öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin uygulanması önerilmektedir. Bunlardan biri de işbirlikli öğrenmedir. Bu araştırmada, fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesi, parçalı öğretim tekniği kullanılarak işlenmiştir. Araştırmada, “Parçalı öğretim tekniğinin, fizik dersinde öğrencilerin akademik başarı ve grup çalışmasına yaklaşımlarına etkisi var mıdır?" sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki bir özel lisede yapılmıştır. Araştırmaya bu okuldaki 9A ve 9B sınıflarından toplam 50 öğrenci katılmıştır. A ve B şubeleri rasgele kontrol ve deney grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada 9A sınıfına geleneksel yöntemle, 9B sınıfına parçalı öğretim tekniği kullanılarak ders işlenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ‘’t’’ testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgularda, 9. sınıf fizik dersinde, parçalı öğretim tekniğinin kullanılması öğrencilerin akademik başarılarını olumlu; grup çalışmalarına yaklaşımlarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bulgulara dayanılarak öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fizik Eğitimi, Akran Eğitimi, Parçalı Öğretim, Isı ve Sıcaklık, Grup Çalışmalarına Yaklaşım Ölçeği.

Abstract
Due to the increasing awareness of the importance of Physics education, studies on this field are necessary in order to increase the quality of Physics education. Current teaching theories suggest that student-centred techniques should be implemented to achieve intended objectives in education. One of them is cooperative teaching. In this research, fragmented teaching technique is used in the unit Heat and Temperature in Physics classes. The main question of the research is ‘’Does fragmented teaching technique have an effect on students’ academic success and attitudes towards group-work in the Physics classes? ‘ The research was made in a private high school in Kadıköy - Istanbul. Totally 50 students from the classes 9A and 9B participated in this research. A and B classes were chosen as random control and experiment groups. In the research, the lessons were studied with traditional method in 9A and with cooperative teaching technique in 9B. Research data were analysed statistically by using single way ANOVA and ‘’ t’’ test. According to the results, it was found that teaching Physics to the 9th grades with cooperative teaching technique has positive effects on the students’ success whereas it has negative effects on the students’ attitudes towards group work. Suggestions were made according to these findings.

Keywords
Physics Education, Peer-Education, Fragmented Teaching, Heat and Temperature, Attitude Scale

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri