Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAkademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü
(The Role of General and Performance Self Esteem In Relation Academic Procrastination and Academic Achievement )

Yazar : Murat Balkıs  Erdinç Duru  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 159-170
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, akademik erteleme eğilimi-akademik başarısı ilişkisinde, performans ve genel benlik saygısının dolaylı rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören yaşları 17 ile 31 arasında değişen, 216’sı kız ve 107’ si erkek olmak üzere 323 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aitken Erteleme Eğilimi Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Durumsal Benlik Saygısı Ölçeği’nin Performans Benlik Saygısı alt ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, akademik erteleme eğilimi-akademik başarı ilişkisinde, performans ve genel benlik saygısının kısmi aracılık rolü üstlendiği görülmüştür. Bir diğer deyişle, akademik erteleme eğilimi ile akademik başarı arasındaki ilişki, öğrencilerin genel ve performans benlik saygısı düzeylerine bağlı olarak güçlenmekte veya zayıflamaktadır. Bulgular eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısında ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akademik erteleme eğilimi, performans benlik saygısı, genel benlik saygısı.

Abstract
In this study, mediator role of general and performance self esteem were investigated in relation to the academic procrastination and reported academic achievement. The participants were 323 students who study different major fields at the Faculty of Education in Pamukkale University. Age range varied from 17 to 31. In this study, Aitken Procrastination Inventory, Rosenberg Self Esteem Inventory, Performance Self Esteem Subscale of State Self Esteem Scale and Personal Information Sheet were used to gather data. Results showed that general and performance self esteems had partial mediating effect in relation to the academic procrastination and reported academic achievement. In other words, the relation between academic procrastination and academic achievement was increased or decreased as to level of general and performance self esteem. Implications of these findings are discussed in detail.

Keywords
Academic procrastination, performance self esteem general self esteem.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri