Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir
(An Identification Study For Gifted Students )

Yazar : Ahmet Bildiren  Metin Uzun2  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 2
Sayfa : 31-39
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Lisesi)’de uygulanan tanılama çalışmasının, üstün yeteneğin belirlenmesinde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi 45’i kız, 49’u erkek olmak üzere toplam 94 öğrenciden oluşmaktadır. Üstün yeteneğin tanılanması için WISC R zeka ölçeği, Progresif Matrisler testi ve Performans Değerlendirmesi uygulanmıştır. Sonuç olarak tanılamaya giren öğrencilerin Progresif Matrisler testi puanlarının WISC R zeka ölçeği puanlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, Performans Değerlendirmesi puanlarının ise farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Üstün Yetenek, Tanılama, WISC R

Abstract
The aim of this study is to examine the usability of identification study which is applied in TEVİTÖL for determining the talent. The sample of the study consists of 94 students (45 girls and 49 boys). In order to identify the talent, WISC R Intelligence Scale, Progressive Matrice Test and Performance Evaluation are applied. As a result, it is observed that the Progressive Matrice Test of the students which are identified by WISC-R diffeantiated at significant points. İt is also observed that the performance evaluation points have not differentiated.

Keywords
Gift, Identification,WISC R

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri