Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDershane Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramı Açısından
(The Analysis of Private Courses Teaching's Students via The Theory )

Yazar : Eyüp İzci   Ahmet Kara2, Ferat Dalaman3  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2007
Sayı : 21
Sayfa : 1-14
Doi Number :


Özet
Gençlerimizin tabii tutuldukları eğitimin en güç ve önemli sınavı yüksek öğretime geçiş aşamasında uygulanan ÖSS sınavıdır. Bu sınavda başarılı olabilmek için öğrencilerimizin neredeyse tümünün dershaneye akın ettikleri bilinen bir gerçektir. Artık dershaneler üniversiteye geçişte vazgeçilmez bir kurum haline gelmişlerdir. Öğrencilerde, çevresel ve kalıtımsal faktörlerin etkisi ile çoklu zeka teorisi açısından bazı zeka bölümlerinin diğerlerinden daha fazla gelişmiş olması beklenmektedir. Öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlarındaki gelişimini sağlayan eğitim süreci açısından, bu çeşitli zeka bölümlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırma ile dershaneye kayıt yaptıran öğrencilerin çoklu zeka envanterini oluşturmak, zeka bölümleri ile kayıt yaptırdıkları bölüm arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma Malatya il merkezinde bulunan dershanelerde kayıt yaptıran öğrenciler üzerinden yapılmıştır. Araştırmadaki verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiş olup, değerlendirmeler elde edilen bulguların yüzde, frekans, t testi ve one way anova testlerine göre yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dershane Eğitimi, Çoklu Zeka Ölçeği, Üniversite hazırlığı

Abstract
ÖSS exam is the hardest and the most important exam for the young in the process of university entrance. It is true most students feel themselves to go to private school to be successful in the examination, and then they have become unavoidable institution in the process. The theory of Multiple Intelligence suggests that students are expected to have developed certain types of intelligences further due to the environmental and genetical factors. The intelligences developed are expected to be taken into account while registering to those courses. This study aims to find out to what degree- if any- the intelligences types of student have been taken in into consideration. This study has been applied on students registered courses in Malatya district. In the collection of data a scale called “Multiple Intelligence Scale”, devised by the researchers, has been used. Data collected were analysed in SPSS and evaluated through percentage, frequencies, t – test and one – way ANOVA. At the end of the study some suggestions are made.

Keywords
Private Courses Teaching, Theory of Multiple Intelligence,

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri