Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBilişsel Davranışçı Teknikler Kullanılarak Yapılan Öfke Yönetimi Programının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkisi
(The Effect of Anger Management Programme through Cognitive Behavioral Techniques on the Decrease of Adolescents Aggression )

Yazar : Zeynep Karataş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 26
Sayfa : 12-24
Doi Number :


Özet
Bu deneysel çalışmada bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının ergenlerin saldırganlık düzeyine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada Adana Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinden 15 (8 kız, 7 erkek) deney 15 kontrol (8 kız, 7 erkek) grubuna toplam 30 saldırganlık puanı yüksek lise öğrencisi alınmıştır. Ölçümler için Saldırganlık Ölçeği (Can, 2002) kullanılmıştır. Ölçek 34 madde içermektedir. Bu çalışmada deney kontrol, ön test son test ve izleme ölçümlü karışık desen kullanılmıştır. Öfke yönetimi programı deney grubuna haftada bir, 90 dakika ve 10 hafta süreyle uygulanmıştır. Kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ölçek deney ve kontrol gruplarına ön test olarak verilmiştir. Son test uygulamanın bitiminden sonra, izleme ölçümü ise deneysel uygulamanın bitiminden 12 hafta sonra alınmıştır. Veriler yinelenmiş ölçümler için Varyans Analizi ve t Testi ile çözümlenmiştir. Analizler, Deney grubundaki öğrencilerin saldırganlık puanlarının kontrol grubuna göre önemli düzeyde azaldığını ve bu azalmanın 12 hafta süresince devam ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Öfke, Öfke Yönetimi Becerileri, Saldırganlık, Bilişsel Davranışçı Teknikler

Abstract
The purpose of this experimental study was to examine the effectiveness of an anger management programme based on cognitive-behavioral techniques on the aggression levels of adolescents. Participants in this study attended Nezihe Yalvaç Anatolian Hotel and Tourism Vocational High School located in Adana. There were 30 high school students with high aggression levels in the experimental and control groups. First group had 15 (8 girls, 7 boys), second group had 15 high school students (8 girls, 7 boys). Dependent variable was measured with the Aggression Scale. The Scale comprised 34 items. The study followed a split model that was experimental-control by pretest-posttest and following test. For 10 weeks, one session per week, 90 minutes, anger management program was applied to the experimental group. No treatment was applied to the control group. The scale was given to the experiment and the control groups as pretest. After the treatment to the experimental group a posttestwas given to bothh the experimental and control groups and a follow-up measurement was conducted 12 weeks after the treatment. Analysis of data was carried out with repeated measurement ANOVA and t-tests. It was revealed that treatment group has less aggression scores than control group and this difference even continued after the 12 week period

Keywords
Anger, Anger Management Skills, Aggression, Cognitive Behavioral Techniques

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri